Партнеры
  • COFCO
  • Yihai Kerry
  • Chinatex Corporation
  • Tecon Group
  • Fujian Kanghong Co.Ltd
  • Xiwang Group
  • Lingyunhai Sugar
  • Jiangsu Minkang
  • Shining Gold
  • Gushen Biological Technology Group Co.,Ltd.